اطلاعات و سوالات

سوالات متداول

کلید لمسی و کلید لمسی هوشمند از نظر رویه و ظاهر تفاوتی با هم ندارند. تفاوت این کلیدها در مدار داخلی آن ها است. کلید لمسی هوشمند از یک مدار ارتباط رادیویی بهره می برد. وجود این مدار برقراری ارتباط بی سیم بین کلید و دستگاه کنترل مرکزی را میسر می کند.
علاه بر این به دلیل اتصال دستگاه کنترل مرکزی به اینترنت، قادر خواهید بود کلید لمسی هوشمند را به کمک اپلیکیشن خانه هوشمند کنترل کنید. البته جهت استفاده از قابلیت کنترل از راه دور نصب دستگاه کنترل مرکزی و ارتباط آن با کلیدهای هوشمند ضروری است.

بکارگیری سیستم خانه هوشمند در خانه های قدیمی نیز امکان پذیر است. اگر ارتباط بین کلیدها با دستگاه کنترل مرکزی به صورت بی سیم برقرار می شود، نیازی به ایجاد تغییر در سیم کشی واحد مسکونی نخواهد بود. همچنین چنانچه کلیدها قابلیت نصب در قوطی کلیدهای سنتی را داشته باشند، به راحتی می توانید خانه قدیمی خود را نیز هوشمند کنید.

اطلاعات درباره ما

ما همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم